Пошук

Вхід

На північно-східному макросхилі Українського Розточчя в межах Жовківського та Яворівського районів Львівської області розташований Регіональний ландшафтний парк "Равське Розточчя". Протяжність території парку з північного заходу на південний схід становить 30 км.

Регіональний ландшафтний парк створено з метою збереження в природному стані типових соснових, букових, унікальних сосново-дубово-букових природних лісів, лучних, болотних об’єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення.

Регіональний ландшафтний парк "Равське Розточчя" розташовується на Равському, Дубровицькому, Верхньоверещицькому, Яновському ландшафтах.

Рельєф території характерний для Розточчя. Регіональний ландшафтний парк розділений долинами рік і потоків, характеризується пологосхилими поверхнями, супіщаними ґрунтами, на переходах між ландшафтами поширені локальні підняття висотою до 400 м, розчленовані ярами. Найбільш поширеним видом місцевостей парку є пологосхилі горбогір’я.

Характерними рисами природи Равського Розточчя, які відрізняють його від інших природних районів, є поширення бука близько східної межі його ареалу; наявність мальовничих лісових ландшафтів, які мають важливе рекреаційне значення.

На території парку зростає багато видів гірсько-карпатського типу, що проникають по хребту Розточчя. Суто болотна рослинність збереглася лише на невеликих ділянках у заторфованих улоговинах.

Найціннішими природними комплексами є гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Потелицький" та ліси, до складу яких входять види на межі їх ареалу. Поширені тут букові ліси належать до типу карпатських і мають у своєму складі значну кількість гірських видів, у тому числі папоротей. Рідкісними фітоценозами є й соснові бучини. Угрупування буково-соснових лісів кислицевих та буково-соснових лісів чорницевих занесені до Зеленої Книги України, мають згасаючий характер зміни ареалу, задовільний потенціал відновлюваності, а тому потребують на території Регіонального ландшафтного парку "Равське Розточчя" особливої охорони.

На території парку виявлено понад 20 видів рослин, які занесені в Червону Книгу України. Серед них баранець звичайний, венерині черевички, пальчатокорінники, плаун колючий, цибуля ведмежа, булатка дамасонська, тайник яйцевидний, коральковець тричінадрізаний, ломикамінь болотний, осока Девелла, сальвінія плаваюча, сверція багаторічна.

На особливу охорону заслуговують рідкісні лісові види - лілія лісова, любки дволиста і зеленоквіткова, зозулині сльози яйцевидні, гніздівка звичайна, булатка червона, підсніжник білосніжний, коручки морозниковидна та болотна.

Типові, однак розташовані дотично до польської території, ліси і унікальні ліси Розточчя і Малого Полісся сукупно із гідрологічним заказником передовсім увійшли до заповідної зони регіонального ландшафтного парку "Равське Розточчя", яка складається з двох відокремлених масивів лісів і боліт. За категоріями захисності ліси парку належать до лісів, які мають важливе значення для захисту природного середовища; оздоровчих ділянок на ярах, берегах балок і річкових долин; захисних смуг вздовж автомобільних доріг державного значення; захисних смуг вздовж залізниць.

Равське Розточчя із багатим рослинним світом є своєрідним природним регіоном, який не має собі аналогів у Європі. Створення тут міждержавної природо-заповідної території допоможе вивчити природне різноманіття всього цього регіону, розробити спільні заходи з його охорони, проводити узгоджені наукові дослідження в українській та польській частинах регіону. Існують також великі перспективи у розвитку туризму в цьому регіоні.

Регіональний ландшафтний парк "Равське Розточчя" площею 19103 га, який охоплює Розточчя і Мале Полісся, слугує екологічним коридором між українськими і польськими природоохоронними територіями, забезпечує їх територіальну і функціональну цілісність. Розчленованість рельєфу, неоднорідність гідрологічних та ґрунтових умов обумовлює формування мальовничих ландшафтів, які є визначальним компонентом для функціонування і розвитку парку.

Крім збереження біорізноманіття на всіх його рівнях, одним із головних завдань парку є організація відпочинку та рекреаційна діяльність.