Пошук

Вхід

Регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя» є бюджетною природоохоронною рекреаційною комунальною установою регіонального значення, оголошеною рішенням сесії Львівської обласної Ради від 13.06.2007 року №341 (п.3 Ст.53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»).

РЛП «Равське Розточчя» створений без вилучення земельних ділянок, водних об'єктів, лісових угідь та інших природоохоронних об'єктів у їх власників або користувачів, які здійснюють на ній свою діяльність.

Територія РЛП «Равське Розточчя» загальною площею 19103 га об'єднує природні ландшафти, водно-болотні об'єкти і лісові та сільськогосподарські угіддя, землі населених пунктів, що належать до різних форм власності.

Парк створений на території таких сільських і селищних рад як: Дев'ятирська, Липницька, Кам'яногірська, Кунинська, Потелицька, Крехівська, Магерівська, Середкевицька. На даний час Замківська сільська рада являється буферною зоною парку з метою збереження цілісної його території.

Регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя» започаткований з метою збереження в неушкодженому стані унікальних природних ландшафтів Розточчя, історико-культурних комплексів та об'єктів, збереження водно-болотного комплексу, котрий має значний вплив на водний режим річок-приток Західного Бугу та для створення умов організованого відпочинку.

РЛП «Равське Розточчя» розташований на північно-східному макросхилі Українського Розточчя в межах Жовківського та Яворівського районів Львівської області.

Регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя» слугує екологічним коридором між українськими і польськими природоохоронними територіями, забезпечує їх територіальну і функціональну цілісність.

РЛП «Равське Розточчя» також є частиною міжнародного українсько-польського біосферного резервату «Розточчя».

До заповідної зони РЛП «Равське Розточчя» належить гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Потелицький» створений у 1980 році, загальною площею 162 га, розташований на території земель запасу Потелицької сільської ради Жовківського району. Його територія являє собою водно-болотне угіддя, яке знаходиться в долині р.Рата на кордоні з республікою Польща (на межі природних районів Мале Полісся та Розточчя). Заказник оголошений з метою збереження водно-болотного комплексу, котрий має значний вплив на водний режим р.Рата - притоки річки Західний Буг. Основним завданням якого є збереження і охорона біорізноманіття водно-болотного угіддя, що забезпечує виживання і відтворення видів рослин, а також видів водно-болотної фауни, що заслуговують державної загальнодержавної охорони та підтримка загального екологічного балансу на межі Малого Полісся та Розточчя.

ravskeroztdistrrareRavskeRoztochchya