Пошук

Вхід

7 липня, в Україні відзначають традиційне старовинне свято Івана Купала,яке заповнене обрядами, пов'язаними з водою, вогнем і рослинами: збором трав і квітів, плетіння вінків, розпалюванням багать, стрибками через вогонь і пошуком квітучої папороті.

Символічно, що саме цю дату було обрано для відзначення Дня працівника природно-заповідної справи,оскільки саме в цей день відбувається літнє сонцестояння,коли людина єднається з природою.

Юрдига Б.В (заступник голови жовківської районої ради),Климчук П.В (голова екологічної комісії жовківської районої ради),Рудий В.Я (депутат жовківської районої ради), за особистий вагомий внесок у захист природно-заповідного фонду та з нагоди професійного свята ногородили почесною грамотою  директора РЛП"Равське Розточчя " Рудого Юрія Миколайовича, і побажали надалі достойно і сумлінно виконувати свій професійний обов'язок.100 3843 800x600

100 3850 800x600

3 БЕРЕЗНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИКОЇ ПРИРОДИ

20 грудня 2013 року шістдесят восьмої сесією Генеральної Асамблеї ООН прийнято резолюцію, якою постановлено відзначати 3 березня День дикої природи. У резолюції з цього приводу зазначається цінність диких тварин і рослин, особливо тих, які потребують захисту.

193 члена Генеральної Асамблеї ООН в черговий раз підкреслили цінність для людства дикої природи та усіх її мешканців, прийнявши резолюцію, яка проголошує 3 березня Всесвітнім днем дикої природи.

За словами генерального секретаря СІТЕС Джона Скенлона, цей день являє собою унікальну можливість познайомитися з красою і розмаїттям форм дикої природи, а також підвищити свідомість та розуміння необхідності збереження видів дикої флори та фауни.

Водночас, цей День покликаний нагадати нам про необхідність активізації боротьби зі злочинами проти дикої природи, привернути увагу до проблеми браконьєрства, що має далекосяжні екологічні, економічні та соціальні наслідки.

Нагадаємо, що саме 3 березня 1973 року було прийнято Конвенцію, що регулює міжнародну торгівлю рідкісними видами флори і фауни, відому як СІТЕС. Під міжнародною охороною на сьогодні знаходиться близько 5600 видів тварин і 30 тисяч видів рослин. Учасниками Конвенції є 180 держав, серед яких і Україна.

У свою чергу ми хочемо закликати всіх любителів флори та фауни об’єднатися і влаштувати у цей День цікаву та захоплюючу подорож у світ дикої природи, адже Україні дійсно є чим пишатися і що показати!

Регіональний ландшафтний парк

 «Равське Розточчя»

Регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя» створений з метою збереження в неушкодженому стані унікальних природних ландшафтів Розточчя, історико-культурних комплексів та об’єктів, збереження водно-болотного комплексу, котрий має значний вплив на водний режим річок-приток Західного Бугу та для створення умов організованого відпочинку.

Загальна площа території РЛП «Равське Розточчя» - 19103га.

РЛП «Равське Розточчя» об’єднує природні ландшафти, водно-болотні об’єкти і лісові та сільськогосподарські угіддя, землі населених пунктів, що належать до різних форм власності.

РЛП «Равське Розточчя» також є частиною Міжнародного біосферного резервату «Розточчя».

Заповідні території

До заповідної зони РЛП «Равське Розточчя» належить Гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Потелицький» створений у 1980 роцізагальною площею 162га . Його територія являє собою водно-болотне угіддя, яке знаходиться в долині ріки Рата на кордоні з республікою Польща (на межі природних районів Мале Полісся та Розточчя).

Заказник оголошений з метою збереження водно-болотного комплексу, котрий має значний вплив на водний режим річки Рата - притоки річки Західний Буг. Основним завданням якого є збереження і охорона біорізноманіття водно-болотного угіддя, що забезпечує виживання і відтворення видів рослин, а також видів водно-болотної фауни, що заслуговують державної загальнодержавної охорони та підтримка загального екологічного балансу на межі Малого Полісся та Розточчя.

Поряд з гідрологічним заказником загальнодержавного значення «Потелицький» цікавими є також місцеві лісові масиви, до складу яких входять види на межі їх ареалу. Поширені тут букові ліси належать до типу карпатських і мають у своєму складі значну кількість гірських видів, в тому числі папоротей. Рідкісними фітоценозами є й соснові бучини. Угруповання буково-соснових лісів кислицевих та буково-соснових лісів чорницевих занесені до Зеленої Книги України, мають згасаючий характер зміни ареалу, задовільний потенціал відновлюваності, а тому потребують на території регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя» особливої охорони.

Характеристика природних ресурсів

Флора

Характерними рисами природи Равського Розточчя», які відрізняють його від інших природних районів, є наступні:

-          переважання в складі лісових формацій дубово-соснових, буково-дубових і буково-дубово-соснових природних лісів і зокрема поширення бука близько східної межі;

-          наявність мальовничих лісових ландшафтів, які мають важливе рекреаційне значення;

-          наявність флористичних реліктів льодовикової доби;

-          наявність значної кількості видів флори і фауни, які внесені у Червону книгу України;

-          значне поширення на схилах горбів і в долинах супіщаних і піщаних порід антропогенового віку, які відклалися водами льодовика;

-          значне поширення дерново-слабопідзолистих грунтів на пісках і супісках.

Одне з важливих завдань РЛП полягає у збереженні його біологічного і екосистемного та ландшафтного різноманіття. Особливості рельєфу, грунт, фізико-хімічні властивості грунтів, своєрідний мікроклімат зумовили формування різних типів лісової, лучної і болотної рослинності. На Розточчі перекриваються ареали ряду деревних і чагарникових порід таких як: бук лісовий, дуб скельний, ялиця біла, смерека, і тому цей регіон цікавий фітогеографічному відношенні.

Судинні рослини,що включені до Червоної книги України на території

РЛП”Равське Розточчя”

Плаунець заплавний – Lycopodiella inundata

Плаун річний – Lycopodium annotinum

Баранець звичайний – Huperzia selago

Шолудивник лісовий – Pedicularis sylvatica

Пізньоцвіт осінній – Colchicum autumnale

Шафран Гейфелів – Crocus heuffelianus

Лілія лісова – Lilium martagon

Підсніжник білосніжний – Galanthus nivalis

Білоцвіт весняний – Leucojum vernum

Булатка великоквіткова – Cephalanthera damasonium

Зозульки Фукса – Dactylorhiza fuchsii

Зозульки плямисті – Dactylorhiza maculata

Зозульки травневі – Dactylorhiza majalis

Коручка чемерникоподібна – Epipactis helleborine

Коручка болотна – Epipactis palustris

Зозулині сльози яйцеподібні – Listera ovata

Гніздівка звичайна – Neottia nidus-avis

Любка дволиста – Platanthera bifolia

Любка зеленоквіткова – Platanthera chlorantha

Фауна

Зоологічні дослідження свідчать, що на території парку поширені представники більшості типів безхребетних. У водоймах живуть такі види риб: підуст, щука, окунь, карась, в’юн, верховодка та інші. У фауні земноводних налічується близько 11видів, а плазунів – 6 видів. У водоймах можна побачити червоночеревну кумку, савку маленьку, трав’яну та гостроморду, ставкову та озерну жаби. Прудка ящірка, фоновий вид плазунів, зустрічається практично в усіх екосистемах. Є в районі звичайна гадюка та мідянка.

Птахи - найбільш чисельна група хребетних тварин. У заплавах річок, на озерах, старицях живуть: кулик-чайка, крячок річковий, норець великий, савка рябогруда, крижень, чирок-тріскунок, чапля сіра, бугай-чапля. Серед лелекоподібних зустрічається чорний лелека. Це дуже рідкісний птах, гніздиться він у глухих місцях, подалі від людей.

Різноманітна фауна ссавців. До комахоїдних належать звичайний їжак, європейський кріт, мала кутора, звичайна та мала буро зубка. Із гризунів в усіх лісових ділянках зустрічається білка. ЇЇ можна зустріти і в парках багатьох населених пунктів району. У фауні миловидних гризунів зареєстровано 11 видів. Найбільш багато чисельними є тут жовтогорла миша та полівка. Польова миша частіше зустрічається у лісах, рідше трапляється лісова миша. Біля водойм іноді можна побачити ондатру, видру, дуже рідко бобра. Водяна полівка живе вздовж каналів. По всій території парку живе заєць-русак. Є незначні розселення борсука та інтродукованої єнотовидної собаки.

Серед хижих тварин у лісах живе звичайна лисиця. Вовки рідко з’являються, лише в зимовий період. З родини куницевих тут живуть лісова куниця, ласка, лісовий тхір, дуже рідко видра. Із копитних зустрічаються дика свиня, європейська козуля, рідко- благородний олень і лось.

За даними зоологічних досліджень встановлено, що на території Равського Розточчя поширено 20 видів хребетних тварин, які занесені до Червоної книги України.

Рідкісні хребетні тварини

Регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя»

Косар - Platalea leucorodia

Лелека чорний - Ciconia nigra

Огар - Tadorna ferruginea

Крех середній - Mergus serrator

Скопа - Pandion haliaetus

Шуліка рудий - Milvus milvus

Лунь польовий - Circus cyaneus

Змієїд - Circaetus gallicus

Орел-карлик - Hieraaetus pennatus

Скигляк малий - Aquila pomarina

Сіруватень - Halliaeetus albicilla

Сапсан - Falco peregrinus

Кречет - Falco rusticollis

Пісочник морський - Charadrius alexandrinus

Довгоніг - Himantopus himantopus

Коловодник ставковий - Tringa stagnatilis

Кульон великий - Numenius arquata

Кульон середній - Numenius phaeopus

Крячок великий - Hydroprogne caspia

Пугач - Bubo bubo

Сипуха - Tyto alba

Сорокопуд червоноголовий - Lanius senator

Очеретянка прудка - Acrocephalus paludicola

Червонокнижні хребетні тварини

Регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя»

Кутора мала - Neomys anomalus

Підковоніс малий - Rhinolophus hipposideros

Нічниця довговуха - Myotis bechsteini

Нічниця ставкова - Myotis dasycneme

Широковух європейський - Barbastella barbastella

Горностай - Mustela erminea

Норка європейська - Mustela lutreola

Норка звичайна - Mustela lutreola

Тхір степовий - Mustela eversmanni

Борсук - Meles meles

Видра річкова - Lutra lutra

Ропуха очеретяна - Bufo calamita

Мідянка - Coronella austriaca

Лелека чорний - Ciconia nigra

Казарка червоновола - Rufibrenta ruficollis

Огар - Tadorna ferruginea

Скопа - Pandion haliaetus

Шуліка рудий - Milvus milvus

Змієїд - Cirkaetus gallicus

Підорлик малий - Aquala pomarina

Орлан-білохвіст - Haliaeetus albicilla

Пугач - Bubo bubo

Сипуха - Tyto alba

Сорокопуд червоноголовий - Lanius senator

 

 

15892 1532807373649840 4865423341572261163 n10801531 1532807393649838 1601192423688337759 n11037347 1532807363649841 1799044998043209088 n11050270 1532807386983172 5188643999026042305 n